...
Лого Златно голямо
Конгресен център Бургас

Международен конгресен център Бургас

Международен конгресен център Бургас (ICCB) е новата точка на картата за конгресен и конферентен туризъм в международен аспект. Атрактивната сграда на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“ е разположена в Зоната за обществен достъп на пристанище Бургас – в близост до Морска гара, Централна ЖП гара Бургас и Автогара Юг, както и до редица първокласни хотели.

error: Content is protected !!

Charyty

Резервация с кауза

Направете запитване

Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.