...
Лого Златно голямо

Национална Художествена Академия, Филиал Бургас

Националната художествена академия – най-авторитетното висше художествено училище в България, е открита като Държавно рисувално училище през 1896 г. с указ на княз Фердинанд благодарение на активната подкрепа на видни художници и общественици като Константин Величков, Иван Шишманов, Иван Мърквичка, Антон Митов и др. С появата си Академията не само легитимира професионалното положение на българския художник, но и започва да играе важна роля в културния живот на България. През 1909 г. Държавното рисувално училище е преименувано на Художествено-индустриално училище, а през 1921 г. – на Държавна художествена академия. Като студенти, а по-късно и като преподаватели, през нейните ателиета преминават най-значимите представители на новото и съвременното българско изкуство, чиито постижения определят мащаба на българската художествена култура.

error: Content is protected !!

Charyty

Резервация с кауза

Направете запитване

Seraphinite AcceleratorBannerText_Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.